OSS

Flag of United Kingdom
Flag of Finland
Flag of Sweden
Flag of Germany
Flag of Norway
Flag of the Netherlands
Dr. Peter Verdegem
Founder 

Dr. Peter Verdegem har professionell erfarenhet både inom företagsförvaltning och produktutveckling, med tyngdpunkten på vetenskapsbaserade näringsprodukter. Hans karriär inom ämnet började när han tog sin doktorsexamen i biokemi, där han forskade i strukturen och funktionen av vitamin A derivatet i det mänskliga ögat. Till hans akademiska meriter hör ytterligare två forskningsprojekt, vid Stockholms- och Nijmegens universitet, där han studerade membranproteiner och diagnostisering av prostatacancer. Efter att ha lämnat sin akademiska bana, arbetade han med medicinsk mat och kosttillskott för företag i USA och Europa. Han utvecklade personligen ett antal kliniskt beprövade kosttillskott för bla ögonhälsa, prostatahälsa, klimakteriebesvär, oxidativ stress, förhöjt kolesterol och typ II-diabetes. Efter att ha erhållit en MBA från Brigham Young University i USA började han arbeta inom regionalförvaltningen på olika direktförsäljningsföretag i USA. Ett av dessa är världens största inom sitt område. Där ansvarade han för en marknad värd över 100 M $. Peter är verkligen en vetenskapligt inriktad näringsprofessor med passion för direktförsäljning.

"Jag ville starta GenLife för att kunna se till att nästa innovation inom näring skulle bli en verklighet. Jag valde direktförsäljningen som kanal, för jag vet av erfarenhet hur belönande det är att se hur dina medarbetare får det bättre, inte bara hälsomässigt utan även ekonomiskt, när att delar vår historia med sitt nätverk."

Mariel Kuitunen
Founder

Mariel Kuitunen är ett resultatinriktat proffs inom direktförsäljning. Hon brinner för affärs- och ledarskapsutvecklig inom  branschen för direktförsäljning och har 15 års erfarenhet av säljledning och regionalförvaltning i Europa. Mariel började sin karriär som rådgivare för säljkåren i det största företaget på fältet. Där utvecklade och implementerade hon aktivt tillväxtstrategier för de oberoende företagarna inom direktförsäljningen. Efter rollen som expert i den strategiska utvecklingen av kontohanteringsprocessen och dess genomförande antog hon en ny utmaning inom det största direktförsäljningsbolaget i Kina. Mariel tillhörde där i företagets ledningsgrupp och ansvarade för den europeiska marknaden. 

Den värdefulla erfarenheten av öppnandet av nya marknadsområden och arbetet inom komplexa kulturella affärsmiljöer, lyfte fram Mariels största styrka. Hon arbetar passionerat med försäljningsutvecklingen tillsammans med de Självständiga Distributörerna. Hon utvecklar försäljnings- och belöningsstragegier samt använder sin kunskap om ledarskap för att hjälpa företaget att uppnå dess mål genom att möjliggöra och stödja de oberoende distributörernas framgång.

"För mig handlar GenLife om att göra det enkelt. Det handlar om att skapa ett samfund av likasinnade människor som delar visionen om personens individuella, unika egenskaper. Vår framgång handlar inte om komplexa regler och tvångsstrategier. Det handlar om att respektera olika tillvägagångssätt och möjliggöra framgång genom att uppmuntra ägande och engagemang. Jag älskar nätverksmarknadsföring, möjligheten den ger alla. Det handlar om att dela erfarenheter, det handlar om personlig utveckling och det handlar om att bli belönad när man hjälper andra att uppnå mål och växa."