GENTEST

Människokroppen består av cirka 50 miljarder celler, varje cell har en kärna innehållande kromosomer med specifika DNA-duplikat. DNA lagrar vår genetiska kod som bestämmer allt i vår kropp. Hur våra celler fungerar, vilken färg våra ögon har, hur långa vi är, men också vilka hälsoproblem vi kan ställas inför.  

Koden beskrivs i vårt DNA med fyra bokstäver: A, T, G och C. Dessa biologiska bokstäver utgör vår biologiska kod. DNA är alltså handboken till vår kropp. Om man kan tyda koden, och förstå dess betydelse, så är det möjligt att se in i framtiden.

Ännu mer imponerande är att vi i dag har möjlighet att förutsäga vilka hälsorisker du sannolikt kommer att möta senare i ditt liv.

DNA är vår kroppsmanual. Tyvärr har de flesta av oss genetiska defekter, genetiska modifieringar eller faktiska funktionsfel som påverkar genens funktion. Dessa fel är som stavfel. En eller flera bokstäver i de biologiska orden skrivs felaktigt. Om det är en ofarlig förändring har det ingen betydelse, men om förändringen är allvarligare är den funktionell, små och stora förändringar kan då uppstå i kroppen.

 

Det uppskattas att var och en av oss har cirka två tusen genetiska variationer som negativt påverkar vår kropp. De är inte så allvarliga att de är livshotande, men de kan göra att vi får sämre syn, de kan påverka vårt immunförsvar eller öka risken för Alzheimer. Det finns enormt många olika genetiska variationer som kan påverka vår kropps funktioner negativt och dessa genetiska variationer är unika för varje individ.

Eftersom alla gener programmerar en del av din biokemi, i form av enzymer, kan en variation i koden resultera i ett mindre fungerande enzym. Om så är fallet tillhandahåller GenHealth mikronäringsämnen av rätt slag och i rätt mängd för att återställa och optimera den funktionen.

GenLab är ett av de mest moderna och automatiserade laboratorierna i Europa och har många system för certifierings- och kvalitetskontroll  som uppfyller internationell standard eller överstiger dem. De olika affärsenheterna fungerar separat och är certifierade enligt högsta kvalitetsstandard.

Vårt laboratorium ligger i Salzburg i Österrike, och drivs av Ph.D. bioteknologer och laboratorietekniker. Vi organiserar besök på GenLab för att ge våra kunder möjlighet att se hur GenTest utförs och hur deras unika GenHealth tillverkas.

Ditt DNA är garanterat i säkra händer, vilket också gäller för alla dina data. Ditt resultat är anonymt och endast du har tillgång till din information via vår säkra onlineportal.

Se vår GenLab Video och lär dig om den unika processen som används när din biokemi analyseras.