GENTEST

Menneskekroppen består av ca 50 milliarder celler. Nesten alle celler  har en cellekjerne som inneholder kromosomer med spesifikke DNA-duplikat. DNA lagrer vår genetiske kode, som bestemmer alt i kroppen vår; hvordan vi er bygget, hvordan cellene fungerer, hva slags øyenfarge vi har, hvor høye vi er, men også hvilke helseproblem vi kan være utsatt for.

Koden beskrives i vårt DNA med 4 bokstaver: A, T, G kan C. Disse biologiske bokstaver er vår biologiske kode. DNA er derfor en manual for kroppen vår. Hvis vi kan lese koden, og forstå hva den betyr, har vi muligheten til å analysere  vår biokjemi i detalj.

Men enda mer imponerende pr i dag er at vi har muligheten til å forutsi hvilken helserisiko vi mest sannsynlig vil stå overfor senere i livet. 

Vårt DNA er manualen for kroppen. Dessverre har de fleste av oss genetiske defekter, genetiske variasjoner, eller faktiske funksjonsfeil som påvirker genets funksjon. Eller til og med noen ganger ødelegger genets oppgave. Dette er stavefeil.  Èn eller noen få bokstaver fra de biologiske ordene er feilstavet. Er det en harmløs endring vil ingenting skje. Er endringene mer alvorlig og den er funksjonell, kan små eller store forandringer skje i kroppen.

 

Det anslås at hver enkelt av oss har rundt 2000 genetisk varianter som påvirker kroppen på en negativ måte. Ikke alle er alvorlige nok til å være livstruende sykdommer. Men de kan for eksempel gjøre vårt syn litt svakere, eller de kan redusere effektiviteten til immunforsvaret. Det er en rekke genetisk varianter som kan påvirke kroppen vår negativt, og de er unike for oss alle. Men de er årsaken til et flertall av våre helseutfordringer.

Siden alle gener programmerer en del av din biokjemi, i form av enzymer, kan en variasjon i koden resultere i et mindre velfungerende enzym. Hvis det er tilfelle, gir GenHealth mikronæringsstoffer av rett type og i riktig mengde for å gjenopprette og optimalisere denne funksjonaliteten.

GenLab er en av de mest moderne og automatiserte laboratoriene i Europa, og har mange sertifiserings- og kvalitetsikringssystemer som oppfyller internasjonale standarder eller overgår dem. De ulike forretningsområdene er atskilt, og også sertifisert i henhold til høyeste kvalitet.

Vårt laboratorium ligger i Salzburg i Østerrike, og drives av Ph.D.  bioingeniører og laboratorieteknikere. Vi organiserer besøk til GenLab for å gi våre kunder muligheten til å se hvordan GenTest utføres og hvordan deres unike GenHealth produkt lages.

Ditt DNA er garantert i trygge hender. Dette gjelder også dine øvrige data. Din prøve er anonymisert og bare du har tilgang til informasjonen via vår sikre online portal. 

Se på GenLab videoen for å lære om den unike prosessen med å analysere din biokjemi.