MIKROTRANSPORTØRER (PELLETS)

Visse mikronæringsstoffer absorberes gjennom samme prosesser og kanaler i kroppen. Et godt eksempel på dette er kalsium og sink. Hvis en kalsium/sink pulverblanding spises i en gelatin kapsel, vil begge komponenter bli frigitt samtidig i tarmen. Tarmcellene begynner da å absorbere kalsium. Kalsium bruker bestemte opptakskanaler, som er begrenset i antall. Sink, som også absorberes via disse kanalene, er blokkert av mengden kalsium, og i mange tilfeller forblir i tarmen til det skilles ut. Derfor skal ikke enkelte mikronæringsstoffer blandes så de frigjøres samtidig.

Enkelte ingredienser, som vitamin C, er vannløselige. Og hvis du tar dem i en enkel dose, vil de vannløselige elementene bli absorbert samtidig. Dette resulterer i at det oppstår en samtidig konsentrasjon i blodet, og også en rask frigjøring. Det er mye bedre å ta mindre mengder vitamin C, fordelt utover dagen. Men hvem har tid til det?

GenLife har den perfekte løsningen for dette: vår egne mikrotransportører.

 

Mikrotransportørene er utformet slik at stoffer som blokkerer hverandre ikke er i samme pellets. På denne måten frigjøres kalsium på et sted i tarmen og sink frigjøres på et annet sted. Dette gjør at disse mikronæringsstoffene slippes i avstand fra hverandre, og muligheten for opptaksbegrensning reduseres til et minimum. Biotilgjengelighet er på sitt maksimum.

Det er også kjent at visse mikronæringsstoffer kan øke hverandres absorpsjon. Derfor har vi satt dem sammen i de samme mikrotransportørene. Dette øker absorpsjonen av mikronæringsstoffer. Et eksempel er vitamin D og kalsium.

Enkelte fettløselige vitaminer som Vitamin E trenger fettbærere for å bli absorbert i kroppen. Mikrotransportører lagrer Vitamin E i timer før de kommer i kontakt med fett fra ditt neste måltid - som da betyr at vitaminet kan bli absorbert. 

 

Mikrotransportører er utviklet for at de skal slippe ingrediensene i et konstant tempo. Ikke alt på en gang, men litt etter litt, for å maksimere deres effekten i kroppen.