MICROTRANSPORTÖRER

Vissa mikronäringsämnen absorberas genom samma processer och kanaler i kroppen. Ett bra exempel på detta är kalcium och zink. Om en kalcium/zinkpulverblandning tas i form av en gelatinkapsel, kommer båda komponenterna att frigöras i tarmen samtidigt. Tarmcellerna börjar sedan absorbera kalcium. Kalcium absorberas via vissa upptagningskanaler, vilka är begränsade i antal. Zink, som absorberas via samma kanaler, blockeras då av mängden kalcium. Merparten av zinken kommer alltså att passera tarmkanalen utan att upptas av kroppen. Av denna anledning ska vissa mikronäringsämnen inte administreras tillsammans, i samma form.

Vissa näringsämnen, som tex C-vitamin, är vattenlösliga. Om du tar dem i en enda dos absorberas allt på en gång, vilket resulterar i en toppkoncentration i blodet, men också en snabb frisättning från kroppen. Det är mycket klokare att ta mindre mängder C-vitamin spridda över dagen. Men vem har tid för det?

GenLife har den perfekta lösningen för detta: våra patenterade MicroTransportörer.

 

MicroTransportörerna är konstruerade så att konkurrerande ämnen inte finns i samma granulat. Då frigörs tex kalcium på en plats i tarmen och zink på en annan plats. På så sätt släpps var och en av dessa mikronäringsämnen på avstånd från varandra och upptagshämningen reduceras till ett minimum. Biotillgängligheten är således maximal. 

 

Det är också känt att vissa mikronäringsämnen kan öka varandras absorption. Därför släpps de tillsammans från samma mikrotransportör, så att absorptionen av mikronäringsämnen ökar. Detta är fallet för D-vitamin och kalcium. 

Vissa fettlösliga vitaminer som E-vitamin, behöver fettbärare för att kunna absorberas i kroppen. MicroTransportörerna lagrar E-vitamin i timmar tills de kommer i kontakt med fett, vilket innebär att vitaminet sedan kan absorberas.

 

MicroTransportörerna är konstruerade så att de avger ut sina värdefulla ingredienser i en konstant process i sin färd genom tarmen. Inte allt på en gång. Detta för att maximera effekten i vår kropp.

USEFUL LINKS

JOIN OUR MAILING LIST

©2020 by Gen Life. 

Designed by NA Developers.

info@genlife.today

Tel: +1-561-371-0390

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

TERMS & CONDITIONS